Hoituuko hoitajien palkka?


Hallitus ei voi paeta vastuutaan


Budjettiylijäämästä riittää hoitajien palkkoihin

Maanantaiklubilla oltiin 1. lokakuuta taas ajan hermolla, kun keskustelun aiheena oli kuumana käytävä kamppailu hoitajien palkoista.

Tehy oli juuri edellisenä lauantaina yksimielisesti päättänyt olla hyväksymättä kuntatyönantajan tarjousta. Sen sijaan Super päätti sopimuksen allekirjoittaa huolimatta siitä, että liittojen yhteisen neuvottelujärjestö TNJ:n hallitus ei siihen valtuuksia antanut.


Tehy on nyt kunta-alan liitoista ainoana ilman sopimusta.


Peruspalkka ei riitä

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara totesi, että sairaanhoitajien työ on muuttunut entistä vaativammaksi ja palkat ovat jääneet pahasti jälkeen.

— Siinä mielessä hoitajien vaatimus on oikeutettu, myönsi Asko-Seljavaara.

— Nyt luvatut muutama kymmenen euroa kuukaudessa eivät tätä tee. Miten julkiset palvelut järjestetään, jos jatkossa hoitoalalle ei saada houkuteltua työntekijöitä? kysyi Wilskman.

Hän korosti, että ongelmana on hoitajien peruspalkan riittämättömyys. Sen takia haettiin tuntuvaa tasokorotusta, mikä ei ainakaan vielä toteutunut.


Valtio vastuuseen

Hallitus käyttää ensi vuoden budjetin ylijäämän, kaksi miljardia euroa, valtion velan lyhentämiseen.
— Valtion on varauduttava huonoihin aikoihin ja väestön ikääntymiseen, puolusteli Sirpa Asko-Seljavaara päätöstä.

Terveysmenojen osuus Suomen BKT:sta on Meksikon tasoa. Monen keskustelijan mielestä on hallituksen arvovalinta, käytetäänkö rahaa julkiselle sektorille vai velkojen lyhentämiseen.


Asko-Seljavaaran väite, ettei valtio voi kunnallisen palkkaneuvottelujärjestelmän vuoksi kohdentaa rahaa erityisesti hoitajille sai osakseen tyrmäyksen. Yleisöpuheenvuoroissa todettiin, miten valtio päättää budjetissaan sekä kuntien saamista valtionosuuksista että ylimääräisestä tasa-arvoerästä.


Ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävälle eduskunnalle ei pitäisi olla vaikeaa tehdä ratkaisuja, joilla voidaan osoittaa lisää rahaa hoitajien palkkoihin, varsinkin kun muut kuntasektorin työntekijäjärjestöt ovat jo oman sopimuksensa allekirjoittaneet.


Sairaanhoitajat pettyneitä

Maija Wilskman korosti, ettei Tehy halua syyllistää puolueita tai muita ammattiliittoja, vaan ajaa omia palkkatavoitteitaan. Sairaanhoitajien korotukset eivät ole pois muiden kunta-alojen pussista.

— Rahat loppuvat aina siinä vaiheessa, kun hoitajien palkkaus pitäisi saada kuntoon. Sen sijaan esimerkiksi keikkalääkäreiden ja -hoitajien palkkaamiseen löytyy rahaa.


Sairaanhoitajat ovat nyt syystäkin pettyneitä.

— Jos hallitus voi luvata tasa-arvoerää 150 miljoonaa, miksei samantien vaikkapa 300 miljoonaa? ihmetteli Wilskman.

MARKO KORVELA
Tiedonantaja nro 36/2007

Juttuja Maanantaiklubin tapahtumista