2,5 miljoonaa urheilurahoista hummattiin

Opetusministeriön asettama Huippu-urheilun muutosryhmä rohmusi ja tuhlasi 2,5 miljoonaa euroa raporttiin, joka kopioitiin suurelta osin aiemmista papereista. Se ei ole urheilun kehittämisen strategia vaan tragedia, tiivisti opetusministeriössä pitkän uran tehnyt Kimmo Aaltonen Helsingin Maanantaiklubin keskustelussa.


Stadion-säätiön markkinointipäällikön tehtävistä eläkkeelle jäänyt Pekka Hurme kertoi Stefan Wallinin ministerikaudella aloittaneen muutosryhmän jäsenten palkkojen olleen noin 11 500 euroa kuukaudessa.

Työt ryhmä teetti palkkaamalla konsulteiksi omia kavereitaan. Konsultit tekivät selvityksiä muka haastatellen urheilijoita, mutta näistä haastatteluista ei ole mitään muistiinpanoja tai nauhoituksia. Laskuja konsultit kyllä osasivat kirjoittaa kymmenillä tuhansilla euroilla.

Muutosryhmään kuuluivat SLU:n entinen pääsihteeri Jukka Pekkala, Tapio Korjus, Mika Kojonkoski, Antti Paananen ja Leena Paavolainen.

Maanantaiklubilla keskusteltiin liikunnasta, urheilusta ja niiden kaupallistumisesta. Kimmo Aaltonen kiinnitti huomiota siihen, että kun vielä 90-luvun lopulla vain kymmenesosa perheistä koki tulojen vähyyden rajoittavan lastensa liikuntaharrastuksia, on tällaisten osuus nyt jo 30 prosenttia. Kaupallistuminen näkyy myös julkisten liikuntapaikkojen muuttumisessa vain joillekin seuroille tai maksaville asiakkaille kuuluviksi.

Keskustelussa toivottiin kaupallisuudesta vapaan liikuntatoiminnan viriämistä. Työväen Urheiluliitto, asukasliikkeet ja muut paikalliset yhteisöt voisivat siinä löytää uuden roolin. 

Tiedonantaja

Juttuja Maanantaiklubin tapahtumista